pobierz 1


Prokurator generalny uznał zarzut „S”

Drukuj
Opublikowano: 16 styczeń 2013

Prokurator generalny ocenił, że zarzut Solidarności dotyczący emerytury częściowej jako jedyny jest zasadny. Uznał, że doszło do naruszenia zasady równości wobec prawa – mówi dr hab. Marcin Zieleniecki, główny ekspert Biura Eksperckiego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność w rozmowie z Barbarą Madajczyk-Krasowską.

Czytaj więcej: Prokurator generalny uznał zarzut „S”

Emerytury częściowe niezgodne

Drukuj
Opublikowano: 10 styczeń 2013

Sposób liczenia częściowych świadczeń dyskryminuje pracowników, bo będą one ustalane wyłącznie na podstawie oszczędności zgromadzonych w ZUS. Trybunał Konstytucyjny zdecydował się na połączenie wniosków (NSZZ „Solidarność”, OPZZ i grupy posłów) dotyczących konieczności zbadania z ustawą zasadniczą niektórych przepisów ustawy podnoszącej wiek emerytalny.

Czytaj więcej: Emerytury częściowe niezgodne

Pseudoreforma wchodzi w życie

Drukuj
Opublikowano: 02 styczeń 2013

Dzisiaj wchodzi w życie pseudoreforma emerytur. Ustawa przewiduje, że od 2013 r. wiek emerytalny będzie wzrastał o cztery miesiące każdego roku. Tym samym mężczyźni osiągną docelowy wiek emerytalny (67 lat) w 2020 roku, a kobiety- w 2040 roku. Nowe regulacje przewidują też możliwość przejścia na wcześniejszą, tzw. częściową emeryturę. Takie rozwiązanie będzie możliwe jedynie w przypadku odpowiedniego stażu wynoszącego dla kobiet 35 lat, a dla mężczyzn 40.

Czytaj więcej: Pseudoreforma wchodzi w życie

Ważna zmiana w Ustawie o emeryturach i rentach z FUS

Drukuj
Opublikowano: 20 grudzień 2012

 W dniu 1 stycznia 2013 r. wchodzi w życie art. 25 ust. 1b ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przewidujący mechanizm obniżenia podstawy obliczenia emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obliczanej według formuły zdefiniowanej składki obowiązującej osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r. o kwotę stanowiącą sumę kwot pobranych wcześniej niektórych emerytur.
 

Czytaj więcej: Ważna zmiana w Ustawie o emeryturach i rentach z FUS

Wyrównanie świadczen

Drukuj
Opublikowano: 20 grudzień 2012

 Na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 listopada 2012 r. (w sprawie nr K2/12) emeryci, którym ZUS zawiesił z dniem 1 października 2011 r. świadczenie emerytalne z powodu nie rozwiązania stosunku pracy, mogą w terminie do 22 grudnia 2012 r. domagać się od ZUS wyrównania świadczeń.

Czytaj więcej: Wyrównanie świadczen

For best business class hosting read InMotion Reviews and get a good web hosting deal.
Created by MicroWorks