Ubezpieczenie OC dla członków zarządu - https://www.janowski-wspolnicy.pl/


Ubezpieczenie OC dla członków zarządu - https://www.janowski-wspolnicy.pl/


Kancelaria Brokerska Janowski i Wspólnicy Sp. z o.o.

05-092 Łomianki, Warszawska 31

Numer telefonu: 22 865 09 58

Ocena firmy: (0 z 0 głosów)

Pobieżny opis firmy Ubezpieczenie OC dla członków zarządu - https://www.janowski-wspolnicy.pl/

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu spółki obejmuje przede wszystkim działania, które są sprzeczne z prawem lub statutem spółki. Polisa zapewnia kierownictwu firmy ochronę przed skutkami finansowymi roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie, takie jak: kontrahent, organ nadzoru oraz syndyk, a także przez własną spółkę.

Ubezpieczenie OC dla członków zarządu jest przeznaczone nie tylko dla osób formalnie powołanych do zarządu i rady nadzorczej, ale również dla wszystkich, którzy sprawują funkcje kierownicze w spółce. Wśród osób, które mogą być objęte tym ubezpieczeniem, znajdują się:

  • prokurenci,
  • menadżerowie,
  • dyrektorzy,
  • pełnomocnicy,
  • członkowie komisji rewizyjnej.

Dodatkowo ubezpieczeniem OC są obejmowane osoby odpowiedzialne za księgi rachunkowe spółki, a także małżonkowie i spadkobiercy.

Więcej o korzyściach, jakie daje zakup tej polisy, można przeczytać na stronie internetowej janowski-wspolnicy.pl.

Pobliskie firmy:

Penis pills rank


Aleje Jerozolimskie 54 , Warszawa

Zobacz >

"PREFABET OSTRÓW MAZ." Sp z.o.o.


Różańska 84, Ostrów Mazowiecka

Zobacz >